Năng lực con người

Đội ngũ lãnh đạo, nhân viên công ty là những người có năng lực tốt, tận tâm và tràn đầy nhiệt huyết

Lan Pham 1

Lan Phạm

CEO điều hành

Cử nhân kinh tế

Nguyen Tuan Anh

Nguyễn Tuấn Anh

Chủ tịch HĐQT

Kỹ sư điện

Nguyen Van Long1

Nguyễn Văn Long

Phó phòng tài chính

Cao đẳng công nghệ thông tin

Van Anh Nguyen

Nguyễn Thị Vân Anh

TP. Hành chính nhân sự

Cử nhân kinh tế